Arboretum Kalmthout 26/01/2020

(English version below)

 

Het laatste weekend van januari registreerde ik mijn MuseumPass en trok met mijn dochter na de zwemles naar het Arboretum in Kalmthout. Nog tot 29 februari zijn het daar ‘Hamamelisfeesten’ en dat leek me wel een goede gelegenheid. Dat gold wel als een evenement waarvoor ik met mijn Pass toch nog 1,5 € moest betalen, maar daar klagen we niet over. Kinderen onder de 12 mogen sowieso gratis binnen.

Naast de Hamamelis waren er ook al sneeuwklokjes te bewonderen (op 8/9 februari komt er een sneeuwklokjesweekend) en sommige bomen begonnen al knoppen te krijgen.Er is een speciale route uitgezet om de Hamamelis (ook wel bekend als toverhazelaar) in alle mogelijke kleuren te bewonderen, en elke zondag is er om het uur een gratis rondleiding met gids. Na zo’n 50 minuten vond mijn dochter die rondleiding wel welletjes, ze was ook het enige kind in de groep en de uitleg was soms nogal moeilijk, maar dochterlief vond het wel heel knap dat de gids zich zo goed verstaanbaar kon maken voor de hele groep. Dus zijn we van de groep afgedwaald en hebben zelf nog ongeveer even lang rondgelopen. We zagen een eekhoorntje, veel vogels en dochterlief beweert ook een ‘stinkdier of das’ gezien te hebben. Ze kreeg wel natte voeten (ik had zelf wandelschoenen aan gedaan en haar met haar gewone stevige sportschoenen meegenomen, slechte moeder dat ik ben) en honger, anders hadden we waarschijnlijk nog langer rondgelopen.

Dus gingen we via de souvenirwinkel (waar dochterlief niets mocht kiezen, want anders wordt die MuseumPass een duur cadeau, maar kijken kost niets) naar het cafetaria. De keuze was vrij beperkt, voor mijn vegetarische dochter was er enkel erwtensoep, maar er is natuurlijk niets mis met erwtensoep (of met de croque die ik nam) en de prijzen waren schappelijk. Binnen was er ook de “Miss Hamamelis” verkiezing, waar bezoekers takjes van hun eigen toverhazelaar konden laten beoordelen.Het was een leuk uitje, en we komen graag in de lente nog eens terug met gepast schoeisel. Wij gingen met de auto, maar het Arboretum ligt vlak naast het station van Kalmthout, dus zeker ook goed te doen met het openbaar vervoer.

Geld uitgespaard: 5,5 €

Mijn score: 7/10

Dunya’s score: 7/10

The last weekend of January, I registered my MuseumPass and took my daughter to the Arboretum in Kalmthout after her swimming lesson. Until the 29th of february they are holding the ‘Hamamelis festival’ and it seemed like a good reason to go there. Due to this event I did still have to pay 1,5 € with my Pass, but that’s no reason to complain. Children under 12 are always free of charge.

Besides the Hamamelis we also admired some snowdrops (there will be a snowdrop weekend on 8/9 february) and some trees were already starting to bud.They marked a special route to admire the Hamamelis (also know with hazel) in all sorts of colours, and each sunday there is an hourly free guided tour in Dutch, and one a day in French. After about 50 minutes, my daughter got bored with the tour. She was the only child in the group and what the guide told us was sometimes rather difficult for her, though she did like that the guide was able to make herself so clearly heard for the whole group. So we wandered away from the group and walked around by ourselves for about as long. We saw a squirrel, lots of birds and my daughter claims to have seen a ‘skunk or badger’ also. She did get wet feet (I was wearing hiking boots myself but took her with her regular sturdy sneakers, bad mother that I am) and got hungry, otherwise we probably would have walked around for even longer.

So we headed for the cafetaria by way of the giftshop (where my daughter was not allowed to pick anything, otherwise that MuseumPass would become an expensive present, but looking doesn’t cost anything). The choice of food was rather limited, for my vegetarian daughter there was only pea soup, but of course there is nothing wrong with pea soup (or with the croque monsieur I chose) and the prices were reasonable. Inside there was also the “Miss Hamamelis” election, where visitors could bring branches of their own with hazel to judge.It was a nice outing, and we would love to return in spring with appropriate shoes. We went by car, but the Arboretum is right next to Kalmthout trains station, so going there by public transport is certainly a good option.

Money saved: 5,5 €

My score: 7/10

Dunya’s score: 7/10